Reglerna för Velodromcykling

Svenska Cykelförbundet Swe Cycling fick anledning att uppdatera reglerna för bancykel då Sverige återigen fick en inomhusvelodrom. Anläggningen i Falun fanns då att ta i bruk och återigen skulle svenska mästare koras i denna genre. Landet hade länge saknat velodrom trots att det fanns en utomhus i Trelleborg men den användes i mindre omfattning på sjuttio- och åttiotalet. Velodromen i Falun var klar att användas 2010 med en bana på 190 meter, 5 meter bred (plus blå zon 60 cm) och med en lutning på 50 grader.

Sprint

Tävlingarna har olika discipliner varav sprint är en. Deltagarna kör 200 m tidslopp för kvalificering, klassen skall omfatta minst 8 tävlanden. Därefter följer utslagning med start och motståndare enligt kvalet. Semifinaler, tredjeprismatch och final körs i bäst av tre lopp. Sprinttävlingarna omfattar 3 varv. Här finns en hel del regler om förföljelse och ”stand still” som kan bli alltför omfattande för den oinsatte. Lagsprint körs med tre deltagare per lag, var och en av dem skall vara i ledningen för varje varv.

Reglerna för Velodromcykling

Individuell förföljelse och lagförföljelse

Innebär att två tävlande kör en på förhand fastställd sträcka. Cyklisterna startar på var sin sida av banans längdsträckor. Vinnare blir den som får bästa tid, eller hinner upp motståndaren. Sträckorna är 4 km för herrar, 3 för damer och juniorer samt 3 km för damjuniorer. Även här körs kvalheat med de bästa till avgörande final om titeln. För lag gäller ungefärligen samma regler där herrar kör med 4 cyklister per heat och damer med 3. Tiden tas för den tredje föraren i varje lag.

1 kilometer och 500 meter tidslopp

Uppdelningen i sträckor är för herrar respektive damer. De tävlande startar individuellt från stående position och starten sker från en så kallad startmaskin.

Poänglopp

Där deltagarna får poäng för vunna varv, endast vissa varv räknas, i Falun med bana på 190 meter räknas poäng var 10:e varv. Man kan jämföra med landsvägslopp där man kan vinna spurtpris. Beroende på hur många deltagare som är anmälda kan man köra kvalheat fram till en bestämd final.

Keirin

Är en ren spurttävling där man kör efter en startmaskin som kallas motorpacer. Den kör ett visst antal varv och när 6- eller 700 meter återstår – då skall en fart på cirka 50 km/tim uppnåtts – lämnar denna banan, cyklisterna får då spurta mot mål.

Madison och scratch

Är en partävling med två deltagare per lag. Jämför med poängtävling. Scratch är en distanstävling där herrar kör 15 km, damer och juniorer 10 km och damjuniorer 7,5 km. Om deltagarantalet är stort kör man kval på något kortare distanser. I själva tävlingsloppet kör deltagarna ett startvarv innan själva starten sker flygande. Den åkare som blir varvad måste lämna banan. Vinnare blir den som vunnit spurten och om det är lika, flest varvvinster.

Elimineringslopp

Körs med ett antal deltagare och vid varje inlagd spurt utesluts den som ligger sist. Man kör först ett neutralt varv och inleder sedan loppet i flygande start.

Tandem Sexdagars och Omnium

För två cyklister på en tandem-cykel kör enligt samma regler som sprint. Sexdagars och Omnium är komprimerade tävlingar med flera moment ingående.